spot_img

Tổ chức giải quyết TTHC liên quan đến lĩnh vực cấp, quản lý CCCD tại trụ sở tiếp dân Phòng PC06, Công an Thành phố

Từ ngày 19/02/2024, Công an Thành phố giải quyết TTHC liên quan đến lĩnh vực cấp, quản lý CCCD tại trụ sở tiếp dân Phòng PC06, số 258 Trần Hưng Đạo.

Mục tiêu là tạo điều kiện thuận lợi cho công dân đủ điều kiện thực tế cư trú trên địa bàn thành phố được cấp thẻ CCCD, cấp và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2 trên nền tảng ứng dụng VNeID và giải quyết các TTHC khác liên quan lĩnh vực cấp, quản lý CCCD theo quy định pháp luật. Đồng thời, chia sẻ áp lực của Công an cấp huyện, cấp xã trong việc thực hiện cấp CCCD, tài khoản định danh điện tử, đặc biệt chuẩn bị triển khai cấp thẻ căn cước theo Luật Căn cước, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024.

Thông qua công tác cấp, quản lý CCCD, tiếp tục làm sạch dữ liệu dân cư đảm bảo “đúng, đủ, sạch, sống” gắn với công tác nghiệp vụ đăng ký quản lý cư trú, bổ sung dữ liệu công dân còn thiếu vào hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo quy định của Luật CCCD, Luật Cư trú.

Theo Công an TP Hồ Chí Minh, quá trình giải quyết TTHC liên quan đến lĩnh vực cấp, quản lý CCCD, Công an thành phố đề ra một số yêu cầu.

Cụ thể, việc thu nhận hồ sơ cấp CCCD gắn chip, tài khoản định danh điện tử mức 2 và các thủ tục khác thuộc lĩnh vực cấp, quản lý CCCD phải đảm bảo theo đúng quy định của Luật CCCD, nghị định và các thông tư hướng dẫn có liên quan, đúng đối tượng, thời gian, phương án đề ra, không để xảy ra thất thoát, lãng phí trong quá trình thực hiện.

Ngoài ra, quá trình triển khai thực hiện phải đồng bộ, khẩn trương từ thành phố đến cấp xã, giữa lực lượng Công an thành phố và sở, ban, ngành của thành phố; quyết liệt trong chỉ đạo, hiệu quả trong thực hiện, nhận thức đúng vai trò quyết định của việc thực hiện cấp thẻ CCCD gắn chip, tài khoản định danh điện tử mức 2 cho công dân, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội và chuyển đổi số quốc gia.

Quá trình tiếp công dân, cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ phải đảm bảo đúng quy trình, quy định, tác phong của người chiến sĩ CAND; không gây phiền hà, sách nhiễu người dân, làm ảnh hưởng đến uy tín và hình ảnh của lực lượng Công an thành phố. Luôn cầu thị tôn trọng ghi nhận tiếp thu những phản ánh, kiến nghị của cơ quan báo chí, công dân… để không ngừng hoàn thiện từng khâu trong quy trình công tác, nêu cao ý thức vì nhân dân phục vụ.

Bài viết cùng chuyên mục

Bài viết mới nhất