TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2016-2021

Ngày 23/4/2021, Ủy ban nhân dân -UBMTTQVN phường Nguyễn Thái Bình tổ chức Hội nghị tuyên truyền cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tham dự 100 người bao gồm: Trưởng, phó Ban điều hành khu phố, người dân, đoàn viên, hội viên trên địa bàn phường. Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Diệp Bích Hạnh Chủ tịch UBND phường; Nguyễn Quốc Cường, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường.

Báo cáo viên Tiến sĩ Nguyễn Hữu Sơn – Giảng viên Học viện Cán bộ TPHCM thông tin về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; Hiến pháp năm 2013; Luật tổ chức Quốc hội và HĐND năm 2015: tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được tiến hành theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín, công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, người ứng cử đại biểu Quốc hội phải đáp ứng các tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội quy định tại Luật tổ chức Quốc hội, người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phải đáp ứng các tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng nhân dân quy định tại Luật tổ chức chính quyền địa phương.