Tuyên truyền “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”

Ngày 27/8/2019, Ủy ban nhân dân Phường Nguyễn Thái Bình tổ chức tuyên truyền “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho hơn 60 hội viên phụ nữ, ban điều hành khu phố, tổ dân phố, lực lượng bảo vệ dân phố, dân quân thường trực và nhân dân trên địa bàn.

Các đại biểu được nghe tuyên truyền Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình gồm các tiêu chí ứng xử cụ thể trong gia đình gồm: Tiêu chí ứng xử vợ chồng: chung thủy; nghĩa tình; Tiêu chí ứng xử của cha mẹ với con, ông bà với cháu: gương mẫu; yêu thương; Tiêu chí ứng xử của con với cha mẹ, cháu với ông bà: hiếu thảo; lễ phép; Tiêu chí ứng xử của anh, chị, em: hòa thuận; chia sẻ.

Với từng tiêu chí cũng có những nội dung cụ thể như Tiêu chí ứng xử vợ chồng: Chung thuỷ; Nghĩa tình quy định: Vợ chồng có tình cảm trước sau như một, không thay đổi; Chăm sóc nhau; cùng có trách nhiệm trong nuôi dạy con, làm việc nhà, đóng góp tài chính gia đình; Lắng nghe, cùng nhau thảo luận những vấn đề chung, hòa nhã với nhau…

Thông qua việc thực hiện các tiêu chí cụ thể sẽ góp phần nâng cao nhận thức của mỗi người với bản thân, gia đình, cộng đồng và xã hội; góp phần xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình xảy ra trên địa bàn phường.