spot_img

TUYÊN TRUYỀN, HƯỚNG DẪN NGƯỜI DÂN CÀI ĐẶT, KÍCH HOẠT TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ MỨC ĐỘ 2

Thực hiện Kế hoạch số 242/KH-BCĐ ngày 16 tháng 6 năm 2023 của Ban chỉ đạo thực hiện Đề án 06 Phường Nguyễn Thái Bình về chiến dịch tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Hiện nay, qua cập nhật dữ liệu từ Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an, trên địa bàn phường Nguyễn Thái Bình hiện còn 9.132 trường hợp có hộ khẩu thường trú chưa đăng ký tài khoản định danh mức độ 2. Nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị quan trọng này, Ủy ban nhân dân phường triển khai một số nội dung như sau:

1. Đối với cán bộ, công chức và người lao động

Yêu cầu 100% cán bộ, công chức và người lao động đang công tác tại Phường Nguyễn Thái Bình phải đăng ký và kích hoạt ngay “tài khoản định danh điện tử mức độ 2” (hoàn thành xong trước ngày 10/7/2023) và gương mẫu trong việc tuyên truyền vận động người thân, bạn bè, nhân dân đăng ký, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đảm bảo hoàn thành 50% số lượng được giao trước ngày 20/07/2023.

2. Đề nghị Ủy ban MTTQVN phường và các ban ngành, đoàn thể

Tuyên truyền đoàn viên, hội viên của các đoàn thể (Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Người cao tuổi, Đoàn thanh niên) tiên phong gương mẫu vận động thân nhân, bạn bè khẩn trương thực hiện đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2 đảm bảo hoàn thành 50% số lượng được giao trước ngày 20/07/2023.

Phát huy vai trò tuổi trẻ xung kích của lực lượng thanh niên tại tổ dân phố tích cực tham gia công tác tuyên truyền, hướng dẫn đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2.

3. Đối với Ban chỉ huy Công an phường:

Chủ trì trong việc tham mưu, đề xuất, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và phối hợp với các khu phố, các bộ phận, cơ quan, đơn vị trên địa bàn phường trong công tác cấp, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

Phối hợp với công chức Văn hóa – Xã hội xây dựng các bản tin, phóng sự tuyên truyền về lợi ích, thuận lợi của tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp và báo cáo cụ thể về tình hình đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trên địa bàn để báo cáo về Ban chỉ đạo Đề án 06 phường theo quy định.

4. Đối với 56 Tổ công tác hỗ trợ, phối hợp thực hiện đăng ký, quản lý cư trú, “làm sạch” dữ liệu dân cư

Yêu cầuthực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 242/KH-BCĐ ngày 16 tháng 06 năm 2023 của Ban chỉ đạo thực hiện Đề án 06 Phường Nguyễn Thái Bình về chiến dịch tuyên truyền, hướng dẫn người dân đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trong đó quyết liệt các giải pháp tuyên truyền, thu nhận và kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên địa bàn phường.

Tuyên truyền, vận động cho nhân dân trên địa bàn thu nhận, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử tại tổ dân phố mình phụ trách theo danh sách Cảnh sát khu vực cung cấp.

5. Đối với Cấp ủy chi bộ, Trưởng khu phố, Trưởng Ban công tác Mặt trận khu phố:

Tăng cường công tác tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trên địa bàn phường khẩn trương đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

(Đính kèm Thông báo số 92/TB-BCĐ ngày 04 tháng 7 năm 2023 của Ban chỉ đạo Đề án 06 Phường Nguyễn Thái Bình)

Bài viết cùng chuyên mục

Bài viết mới nhất