ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG NGUYỄN THÁI BÌNH THỰC HIỆN CHỨNG THỰC NGOÀI GIỜ

 

Với mục tiêu nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính phù hợp với chủ đề năm 2019 là “Năm đột phá cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội” của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Ủy ban nhân dân Phường Nguyễn Thái Bình luôn đề ra các mô hình, giải pháp, sáng kiến hữu ích nhằm tạo mọi sự thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp với phương châm “Sự hài lòng của nhân dân là hiệu quả thước đo của công việc”.

Vì vậy để nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính và đáp ứng nhu cầu của người dân ngày càng tốt hơn, Ủy ban nhân dân Phường Nguyễn Thái Bình sẽ triển khai thực hiện chứng thực ngoài giờ hành chính kể từ ngày 01/10/2019, thời gian từ 11 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút (Từ thứ hai đến thứ sáu) hàng tuần.