Về Kết quả Hội thi trực tuyến “Gia đình với truyền thống văn hóa ứng xử trong gia đình và cộng đồng”

Nhằm tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc của Ngày Gia đình Việt Nam 28/6: “Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình”; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa ứng xử trong gia đình, cộng đồng, Ủy ban nhân dân phối hợp cùng các ban ngành đoàn thể Phường Nguyễn Thái Bình tổ chức Hội thi trực tuyến “Gia đình với truyền thống văn hóa ứng xử trong gia đình và cộng đồng” với 2 ngôn ngữ Tiếng Hoa và Tiếng Việt, thời gian từ ngày 16 tháng 6 năm 2020 đến hết ngày 22 tháng 6 năm 2020.
Trong thời gian diễn ra hội thi, người dân, cán bộ, đoàn viên, hội viên đã tích cực tuyên truyền và vận động người dân trên địa bàn phường tham gia Hội thi trực tuyến “Gia đình với truyền thống văn hóa ứng xử trong gia đình và cộng đồng” năm 2020.

Về kết quả hội thi:
Hội thi trực tuyến “Gia đình với truyền thống văn hóa ứng xử trong gia đình và cộng đồng” năm 2020, bằng ngôn ngữ tiếng Việt, tính đến ngày 22 tháng 6 năm 2020 đã thu hút 1.060 thí sinh tham dự đến từ 12 đơn vị, cơ quan, khu phố, trường học trên địa bàn phường.
Giải phong trào thuộc về đơn vị Khu phố 2, Phường Nguyễn Thái Bình với số thí sinh tham dự là 499 thí sinh (chiếm tỷ lệ 45,9%).
Giải cá nhân thuộc về thí sinh trả lời đúng 15 câu hỏi và dự đoán số lượng người tham dự hội thi gần đúng nhất là Ông Nguyễn Văn Mạnh (Đơn vị Khu phố 4), với số dự đoán là 1056 và Bà Nguyễn Mai Thanh Hảo (Đơn vị Khu phố 2) với số dự đoán là 1055.

Hội thi trực tuyến “Gia đình với truyền thống văn hóa ứng xử trong gia đình và cộng đồng” năm 2020, bằng ngôn ngữ tiếng Hoa, tính đến ngày 22 tháng 6 năm 2020 đã thu hút 224 thí sinh tham dự đến từ 12 đơn vị, cơ quan, khu phố, trường học trên địa bàn phường.

Giải phong trào thuộc về đơn vị Khu phố 5, Phường Nguyễn Thái Bình với số thí sinh tham dự là 149 thí sinh (chiếm tỷ lệ 66,5%).
Giải cá nhân thuộc về thí sinh trả lời đúng 15 câu hỏi và dự đoán số lượng người tham dự hội thi gần đúng nhất là Ông Châu Đức Cường (Đơn vị Khu phố 5), với số dự đoán là 224 và Ông Phú Minh Thông (Đơn vị Khu phố 4) với số dự đoán là 225.

Ủy ban nhân dân Phường Nguyễn Thái Bình thông báo rộng rãi đến người dân, cán bộ, đoàn viên, hội viên được biết và chúc mừng các tập thể, cá nhân đã có những thành tích xuất sắc trong Hội thi trực tuyến “Gia đình với truyền thống văn hóa ứng xử trong gia đình và cộng đồng” năm 2020. Lễ trao giải thưởng của Hội thi sẽ được tổ chức vào lúc 09g00 ngày 26/6/2020 tại Hội trường Ủy ban nhân dân Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1.