Xác định lại diện tích đất ở

Thành phần, số lượng hồ sơ:
– Đơn xin xác định lại diện tích đất ở;

– Bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

– Bản vẽ trích đo thửa đất.

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết (theo ngày làm việc): 30 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ.

Lệ phí (nếu có): Không.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai xác định mốc thời gian sử dụng đất (Mẫu 02/TSDĐ).