Xác nhận tờ khai mốc thời gian sử dụng đất

Thành phần hồ sơ:
– Tờ khai xác định mốc thời gian sử dụng đất;
– Chứng minh nhân dân, hộ khẩu;
– Bản sao Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở;
– Bản đồ hiện trạng vị trí khu đất;
– Phiếu chuyển của Chi cục thuế;
– Các giấy tờ có liên quan khác (nếu có) như: phiếu lấy ý kiến khu dân cư về nguồn gốc và quá trình sử dụng đất.
Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc; trường hợp cần phải xác minh làm rõ nội dung (về thời điểm sử dụng đất ổn định và diện tích) của người yêu cầu chứng thực thì thời hạn trên được kéo dài thêm nhưng không quá ba (03) ngày làm việc.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy xác nhận
Lệ phí (nếu có): 2.000 đồng/trường hợp
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): Mẫu tờ khai xác định mốc thời gian sử dụng đất: Mẫu số: 02/TSDĐ.