Xác nhận tờ khai nộp thuế

Thành phần hồ sơ
– Tờ khai nộp thuế
– Bản sao Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở;
– Các giấy tờ có liên quan khác (nếu có).
Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thời hạn giải quyết: Ngay trong buổi sáng hoặc buổi chiều của ngày tiếp nhận yêu cầu, nếu có vướng mắc, khó khăn cần xác minh thì thời gian không quá ba (03) ngày làm việc.
Lệ phí (nếu có): Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): Mẫu tờ khai nộp thuế: Mẫu số: 02/TSDĐ.