ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ BỘ PHẬN KHU PHỐ 2 NHIỆM KỲ 2020 – 2025

Sáng ngày 21/3/2020, Đảng bộ bộ phận Khu phố 2 phường Nguyễn Thái Bình tổ chức Đại hội Đảng bộ bộ phận nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tham dự có đồng chí Bí thư Đảng ủy phường Lê Thanh Tuấn; đại diện các tổ chức chính trị – xã hội phường cùng 51 đảng viên chi bộ.

Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, cấp ủy các chi bộ 2, 2A, 2B và Đảng ủy bộ phận khu phố 2 thường xuyên phổ biến, quán triệt các văn bản, chỉ thị, nghị quyết, nội dung công tác của cấp cho các đảng viên nắm để thực hiện; tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; kịp thời nắm tâm tư nguyện vọng, hoàn cảnh của đảng viên, quần chúng; duy trì thực hiện thường xuyên các chương trình “Đảng trong dân” và cuộc vận động “Vì người nghèo”; chăm lo 421 phần quà cho các gia đình chính sách, khó khăn, học sinh giỏi, trao học bổng… với tổng trị giá hơn 80 triệu đồng và chăm lo cho các thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự, thực hiện chính sách hậu phương quân đội với tổng số tiền trên 15,9 triệu đồng và 1 trường hợp bệnh hiểm nghèo 14,5 triệu đồng; hoàn thành thu các loại quỹ “Vì người nghèo”, “Vì biển đảo”, “Đền ơn, đáp nghĩa”… với số tiền 56.460.500 đồng; chỉ đạo các cấp ủy, chi bộ cùng với ban điều hành khu phố, tổ dân phố và các tổ chức chính trị – xã hội tuyên truyền, vận động sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn minh đô thị; Khu phố 2 đạt chuẩn văn hóa 15 năm liên tục.

Đảng ủy bộ phận và các cấp ủy chi bộ trực thuộc luôn nêu gương của người đứng đầu, đảng viên phát huy vai trò tiền phong gương mẫu trong việc đoàn kết, phát huy dân chủ, chủ động tham gia giám sát và phản biện xã hội góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh; khu phố không có tụ điểm ứ đọng rác, người dân đã có ý thức hơn về bảo vệ môi trường và tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; tổ chức tuyên truyền pháp luật, thông tin kịp thời các phương thức, thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm; phát huy các mô hình đã xây dựng, như “Nhóm hộ, tổ dân phố tự quản”, “ô khu phố tự quản về an ninh trật tự và trật tự đô thị”, “số điện thoại nhà liền kề” nhằm phát huy hiệu quả công tác tham gia giữ gìn an ninh trật tự. Đảng viên, quần chúng nhân dân luôn giữ lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, chấp hành tốt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; công tác nắm tình hình dư luận xã hội trong cơ quan, đơn vị, khu dân cư… được các cấp ủy, chi bộ quan tâm; kết nạp mới 1 đảng viên; đã xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát và triển khai thực hiện;…

Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ bộ phận Khu phố 2 thường xuyên giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng tự hào dân tộc, tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ; tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; đôn đốc nhắc nhở thực hiện nghiêm túc các quy ước của cộng đồng dân cư; nắm tâm tư nguyện vọng, hoàn cảnh của đảng viên, quần chúng; lãnh đạo nhân dân thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống cháy nổ, tiếp tục giữ vững khu phố văn hóa, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; tăng cường công tác nắm tình hình dư luận xã hội trong cơ quan, đơn vị, khu dân cư; làm tốt công tác quản lý đảng viên, phân công nhiệm vụ cho đảng viên làm công tác vận động quần chúng;…

Phát biểu tại tại hội, đồng chí Bí thư Đảng ủy phường Lê Thanh Tuấn ghi nhận những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua của Đảng bộ bộ phận Khu phố 2. Đồng chí đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ bộ phận thường xuyên quan tâm công tác xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong cán bộ, đảng viên chi bộ, chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên; tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết xây dựng gia đình văn hoá, khu phố văn hoá; tuyên truyền vận động nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh với các loại tội phạm;…

Đại hội bầu ra cấp ủy Đảng bộ bộ phận Khu phố 2 gồm 5 đồng chí, 13 đại biểu dự đại hội đại biểu cấp trên. Đồng chí Đỗ Đình Hậu được tín nhiệm tái cử Bí thư Đảng bộ bộ phận Khu phố 2 nhiệm kỳ 2020 – 2025.