Họp mặt Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2022); Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt ngày 19/5/2022; biểu dương các tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2022

Ngày 13/5/2022, Đảng ủy phường Nguyễn Thái Bình tổ chức Họp mặt kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2022); 111 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 – 05/6/2022); Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt ngày 19/5/2022; biểu dương các tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2022. Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Trung Châu Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 1; Lê Thanh Tuấn, Bí thư Đảng ủy phường; Nguyễn Thị Phương Lan, Phó Bí thư Đảng ủy phường; Lê Hồng Quang, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường cùng các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy phường, Trưởng phó các tổ chức chính trị xã hội phường,Tổ Dư luận xã hội, lực lượng chính trị nòng cốt và Cấp ủy các chi bộ cùng tham dự.

Tại buổi họp mặt, các đại biểu cùng ôn truyền thống kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022), 111 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911- 5/6/2022). Bí thư Đảng ủy phường Lê Thanh Tuấn nêu rõ: Trước lúc đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho chúng ta di sản tinh thần to lớn, những tư tưởng vô giá, những giá trị nhân văn cao cả, trong đó đặc biệt là tư tưởng đạo đức cách mạng. Toàn bộ sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn gắn liền với tư tưởng đạo đức cách mạng mà Người là tấm gương tiêu biểu và sinh động.

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Đảng bộ phường đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó việc đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”;…

Dịp này, Đảng ủy phường trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho 5 đảng viên; tặng Giấy khen cho 5 tập thể và 33 cá nhân thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021-2022.

Cùng ngày, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 1 Bùi Thị Thúy Hiền quán triệt triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị chủ đề năm 2022 về “Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh” cho đảng ủy viên, trưởng, phó các tổ chức chính trị – xã hội, tổ dư luận xã hội, cấp ủy các chi bộ phường Nguyễn Thái Bình.