Hưởng ứng Ngày dân số Thế giới 11/7 chủ đề ” Hãy cùng hành động vì quyền và sự lực chọn của Phụ nữ và trẻ em gái”