Thông tin tuyên truyền

Thông tin tuyên truyền: HƯỚNG DẪN NGƯỜI DÂN SỬ DỤNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN THUỘC NỘI NGÀNH CÔNG AN TRONG KHUÔN KHỔ ĐỀ ÁN 06/CP CỦA CHÍNH PHỦ