Vắc xin phòng Covid – 19: Tiêm nhắc đúng lịch duy trì miễn dịch