Danh bạ điện thoại

STTHỌ VÀ TÊNCHỨC VỤSỐ ĐIỆN THOẠI
1ĐỖ HỮU CƯỜNGCHỦ TỊCH UBND0919.922.092
2HỒ TIẾN HUYPHÓ CHỦ TỊCH UBND (VĂN HÓA – XÃ HỘI)0937.667.827
3TRẦN VĂN THẠCHPHÓ CHỦ TỊCH UBND (KINH TẾ – ĐÔ THỊ)0903.975.478
4TRẦN HẢI ĐĂNGTRƯỞNG CÔNG AN0909.299.001
5LÊ NGUYỄN TRƯỜNG THÀNHCHỈ HUY TRƯỞNG BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ0936.349.077