ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG NGUYỄN THÁI BÌNH

Địa chỉ: 40-42 Phó Đức Chính, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM

Điện thoại: (028) 38.298.210

© 2017 Bản quyền thuộc Phường Nguyễn Thái Bình - Quận 1 - TP. HCM

Thiết kế và phát triển: Trung tâm CNTT Quận 1