Thông tin liên hệ

Ủy ban nhân dân phường Đa Kao

Địa chỉ: 58B Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, Q.1

Điện thoại: (028)39.102.126